Styrelsen

 

 

Styrelse

 

Ordförande : Erik Pileblad, spec. Urologi

Urologix

 

Kassör : David Lyrdal, spec. Urologi

Carlanderska Sjukhuset

 

Sekreterare : Imre Kercsik, spec Allmän medicin

Valands Läkarmottagning

 

Ledamot : Niklas Brywe, spec. Kardiologi

Göteborgs Hjärtmottagning

 

Ledamot : Mozhgah Bastanipour, spec. Allmän medicin

Kristinelundskliniken

 

Ledamot : Bengt Juul, spec. Psykiatri

Axesshuset

 

Ledamot : Staffan Sandgren, spec. Kardiologi

Göteborgs Hjärtmottagning

Vi vore tacksamma om Ni lämnade aktuella uppgifter vad gäller e-mailadress.

Detta är bara för uppdaterin av GPLF register. Lämnas ej vidare till tredje part !

Detta kan göras nedan

 
 

Copyright © All Rights Reserved