StyrelsenStyrelse


Ordförande :        Erik Pileblad, spec. Urologi

                                          Urologix


Vice Ordförande :    Niklas Brywe, spec. Kardiologi

                                         Göteborgs Hjärtmottagning


Kassör :                   David Lyrdal, spec. Urologi

                                         Carlanderska Sjukhuset


Sekreterare :           Imre Kercsik, spec Allmän medicin

                                         Valands Läkarmottagning


Ledamot :               Mozhgah Bastanipour, spec. Allmän medicin

                                         Kristinelundskliniken


Ledamot :               Bengt Juul, spec. Psykiatri

                                        Axesshuset

 

Ledamot :              Staffan Sandgren, spec. Kardiologi

                                       Göteborgs Hjärtmottagning

Vi vore tacksamma om Ni lämnade aktuella uppgifter vad gäller e-mailadress.

Detta är bara för uppdaterin av GPLF register. Lämnas ej vidare till tredje part !

Detta kan göras nedan